Local News 本地新聞

中區華埠當街搶手袋疑犯被發圖通緝   

2019-01-10 18:28

中區華埠當街搶手袋疑犯被發圖通緝

事發於Spadina Avenue夾Sullivan Street,星期一下午有一名女子過馬路時被人從後推跌,並且搶去手袋。(圖為多倫多警隊發布的疑犯照片)

中區華埠當街搶手袋疑犯被發圖通緝